Välkommen till Järfälla Trädfällning!

Järfälla Trädfällning erbjuder avancerad trädfällning till mycket konkurenskraftiga priser och är specialiserat på små till medelstora uppdrag med minimal miljöpåverkan. Detta uppnås genom att användandet av maskiner och fordon minimeras till förmån för manuella tekniker såsom klättring, firning och repklättring.

Den största drivkraften är att det är roligt att arbeta i träd!

Järfälla Trädfällning är godkänt för F-skatt samt innehar ansvarsförsäkring.