Priser

From 1 augusti 2016 ger Trädfällning rätt till avdrag enligt RUT! (50 % av arbetskostnaden)

Oftast gör Järfälla Trädfällning ett separat besök (kostnadsfritt) på plats innan offert på uppdraget ges.

Priset varierar beroende på uppdragets svårighetsgrad och tidsåtgång. Faktorer som påverkar är tex hur mycket klättring som krävs, hur många delar ett träd behöver tas ner i och vad som skall göras med det nedtagna trädet och dess stubbe. Det som gäller generellt är Järfälla Trädfällnings absoluta mål att vara billigare än de större aktörerna i branchen.

Det finns stora möjligheter att få ned priset genom att kunden åtar sig att ta hand om delar av jobbet. En vanlig önskan från kunden vid trädfällning är att Järfälla Trädfällning fäller trädet på lämpligt vis, tar bort kvistar och kapar upp stammen i hanterbara “kubbar”. Kunden ordnar sedan själv med bortforslingen. En sådan lösning minskar kostnaden avsevärt.