Säkerhet

Trädfällning och höghöjdsarbete är riskfyllt. För att minimera riskerna arbetar Järfälla Trädfällning bla efter följande upplägg:

-Före varje uppdrag görs ett besök på plats för att bedöma uppdragets svårighetsgrad och därefter, i lugn och ro, görs en riskanalys och en plan för uppdragets genomförande.

-Om ett uppdrag bedöms vara för omfattande eller komplicerat finns modet att tacka nej, och hänvisa till annat företag som använder stora kranar och andra maskiner i större utsträckning.

-Trädet tas hellre ned i mindre delar än nödvändigt för att bättra på säkerhetsmarginalen.

-Personal i riskområdet minimeras.

-Endast godkänd och kontinuerligt kontrollerad säkringsutrustning används.

-Motorsågar av proffskvalitet samt erforderlig skyddsutrutning används.