Trädfällning

Att fälla träd är det absolut vanligaste uppdraget och för det mesta handlar det om träd på villatomter i Stor-Stockholm som inte kan fällas traditionellt. Omkringliggande byggnader och annat hindrar detta och trädet måste därför tas ned i delar.

Detta utförs genom att klättra upp i trädet och såga av bit för bit. Omgivningarna avgör hur stora delar som kan tas åt gången. Ibland måste de avsågade delarna till och med firas ned, tex om en gren växer över ett tak eller liknande.